Pagrindinis / Kursų katalogas / Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duo...

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga


Aprašymas
Mokymai skirti darbuotojams, kurie savo darbe susiduria su asmens informacija. Taip pat kitiems, kurie domisi asmens duomenų apsauga.

Mokymai parengti pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR), įvertinus Lietuvos teisės aktų specifiką. BDAR taisyklės pateikiamos lengvai ir suprantamai, o jų taikymo mokysitės analizuodami praktinius pavyzdžius ir spręsdami įvairius testus.

Baigę kursus Jūs žinosite:
1. Kas yra asmens duomenys;
2. Kaip saugomi skirtingų rūšių (standartiniai ir jautrūs) asmens duomenys;
3. Kieno duomenys saugomi (darbuotojų, klientų, vaikų ir pan.);
4. Kokias 8 teises turi asmenys (duomenų subjektai), kurių duomenys yra saugomi;
5. Kokia atsakomybė gresia organizacijai ir jos darbuotojams už BDAR pažeidimus;
6. Kokie yra 7 BDAR principai ir kitos pagrindinės taisyklės;
7. Kas yra duomenų valdytojas, tvarkytojas ir subtvarkytojas;
8. Kokie yra 6 duomenų tvarkymo pagrindai ir kurios organizacijos gali jais naudotis;
9. Kas yra asmens duomenų apsaugos pareigūnas ir ką daryti, jeigu įvyko pažeidimas.

Jūs gausite sertifikatą:
Sėkmingai užbaigus mokymus yra išduodamas sertifikatas. Jis įrodo, kad Jūs ir Jūsų organizacija suvokia, kas yra asmens duomenų apsauga ir kaip reikia laikytis BDAR reikalavimų.

Programą rengė:
- Gabija Kuncytė, sertifikuota Mastrichto Universiteto duomenų apsaugos pareigūnė (ECPC-B).

Turinys
 • 1. APIE MOKYMŲ PROGRAMĄ
 • 1.1. Ar galima greitai, lengvai ir paprastai mokytis?
 • 1.2. Ko išmoksiu šioje programoje?
 • 1.3. Kaip mokysiuosi ir įsitikinsiu, kad išmokau?
 • 1.4. Pagalbinė medžiaga ir naudingos nuorodos
 • 1.5. Sveiki, šaunu, kad prisijungėte!
 • 1.6. Bendras testas
 •  2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • 2.1. Įvadas
 • 2.2. Asmeninė informacija: kas nutinka, jei jos nesaugome?
 • 2.3. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR): kas tai?
 • 2.4. Bendras testas
 • 3. ASMENS DUOMENYS IR JŲ RŪŠYS
 • 3.1. Įvadas
 • 3.2. Kas yra asmens duomenys?
 • 3.3. Praktinis pavyzdys: eismo įvykis ir jo deklaracija pavyzdys
 • 3.4. Ar BDAR yra baigtinis standartinių duomenų sąrašas?
 • 3.5. Bendras testas apie standartinius asmens duomenis
 • 3.6. Jautrūs (specialūs) asmens duomenys
 • 3.7. Bendras testas apie jautrius asmens duomenis
 • 3.8. Asmens duomenų rūšys ir forma
 • 3.9. Praktinis pavyzdys: sunkvežimio vairuotojo gyvenimo aprašymas
 • 3.10. Asmens duomenys, kurie nėra saugomi (5 išimtys pagal BDAR)
 • 3.11. Bendras skyriaus testas
 • 4. ORGANIZACIJA, DARBUOTOJAI IR ASMENS DUOMENYS
 • 4.1. Įvadas
 • 4.2. Kaip organizacijos gauna asmens duomenis?
 • 4.3. Kaip su gautais asmens duomenimis elgiasi organizacijos?
 • 4.4. Sužinokite, kiek daug Jūs jau mokate
 • 4.5. Testas apie duomenų tvarkymą ir BDAR taikymą
 • 4.6. Duomenų subjektai
 • 4.7. Praktinis pavyzdys: sporto klubas
 • 4.8. Kaip organizacijos informuoja subjektus ir kokie pagrindiniai dokumentai?
 • 4.9. Testas apie duomenų subjektus ir jų teises
 • 4.10. Ką daro sėkmingos organizacijos asmens duomenų srityje?
 • 5. ATSAKOMYBĖ IR BAUDOS
 • 5.1. Įvadas
 • 5.2. Atsakomybės atvejai pagal BDAR
 • 5.3. Atsakomybės rūšys pagal BDAR
 • 5.4. Baudos už BDAR pažeidimus Lietuvoje
 • 5.5. Baudos už BDAR pažeidimus Europos Sąjungoje
 • 5.6. DVIEJŲ PAKOPŲ BAUDŲ SISTEMA
 • 5.6.1. Baudos – smulkūs pažeidimai
 • 5.6.2. Baudos – rimti pažeidimai
 • 5.7. Asmens duomenų saugumo incidentas
 • 5.8. Bendras skyriaus testas
 • 5.9. Duomemų apsaugos pareigūnas ir inspekcija
 • 5.10. Inspekcijos pareigūnas atlieka tyrimą organizacijoje
 • 6. BENDRIEJI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI
 • 6.1. Įvadas
 • 6.2. BDAR principai
 • 6.3. Duomenų gavimo (rinkimo) etapas ir BDAR principai
 • 6.4. Kasdienės situacijos mūsų gyvenime 1 dalis
 • 6.5. Kasdienės situacijos mūsų gyvenime 2 dalis
 • 6.6. Testas apie principus duomenų gavimo metu
 • 6.7. Darbo su duomenimis etapas ir BDAR principai
 • 6.8. Testas apie principus darbo metu
 • 6.9. Sandėliuko tvarkymo taisyklės
 • 6.10. Duomenų naikinimo etapas ir BDAR principai
 • 6.11. Atskaitomybės principas
 • 6.12. BDAR principai: apibendrinimas
 • 6.13. Didžioji BDAR paslaptis
 • 7. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS
 • 7.1. Įvadas
 • 7.2. Asmens duomenų valdytojas
 • 7.3. Asmens duomenų tvarkytojas
 • 7.4. Asmens duomenų subtvarkytojas
 • 7.5. Apibendrinimas
 • 7.6. Praktinis pavyzdys apie kandidato atranką (1 dalis)
 • 7.6.1. Praktinės situacijos vertinimas dėl valdytojo statuso
 • 7.7. Praktinis pavyzdys apie kandidato atranką (2 dalis)
 • 7.7.1. Praktinės situacijos vertinimas dėl tvarkytojo statuso
 • 7.9. Valdytojo pareigos ir santykiai su kitomis organizacijomis
 • 7.10. Tvarkytojo pareigos ir santykiai su valdytoju
 • 7.11. Tvarkytojo ir subtvarkytojo santykis
 • 8. BENDRIEJI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO PAGRINDAI
 • 8.1. Įvadas
 • 8.2. Šeši tvarkymo pagrindai pagal organizacijas
 • 8.1. Tvarkymo pagrindas: sutartis ar sandoris (1-6)
 • 8.1.1. Tvarkymo pagrindas (1-6): sutartis ar kitas sandoris (1 dalis)
 • 8.1.2. Tvarkymo pagrindas (1-6): sutartis ar kitas sandoris (2 dalis)
 • 8.1.3. Apibendrinimas
 • 8.1.4. Bendras testas sutartį (sandorį)
 • 8.2. Tvarkymo pagrindas: asmens sutikimas (2-6)
 • 8.2.1. Tvarkymo pagrindas (2-6): asmens sutikimas
 • 8.2.2. Tvarkymo pagrindas (2-6): sutikimas nėra saugus tvarkymo pagrindas
 • 8.2.3. Apibendrinimas
 • 8.2.4. Asmens sutikimo paslaptys
 • 8.2.5. Bendras testas apie asmens sutikimą
 • 8.3. Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas (3-6)
 • 8.3.1. Įvadas | interesų pusiausvyra
 • 8.3.2. Tvarkymo pagrindas (3-6): teisėtas interesas
 • 8.3.3. Apibendrinimas
 • 8.3.4. Bendras testas apie teisėtą interesą
 • Praktinio atvejo analizė
 • Štai kas dabar bus
 • Praktinio atvejo analizė – tiesioginė reklama
 • 8.4. Kiti tvarkymo pagrindai
 • 8.4.1. Įvadas
 • 8.4.2. Tvarkymo pagrindas (4-6): teisinė prievolė organizacijai
 • 8.4.3. Tvarkymo pagrindas (5-6): gyvybiškai svarbūs žmonių interesai
 • 8.4.4. Tvarkymo pagrindas (6-6): viešasis interesas (valdžios funkcijos)
 • 8.4.5. Apibendrinimas
 • 8.4.6. Bendras testas apie kitus tvarkymo pagrindus
 • 9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO YPATUMAI
 • 9.1. Istorijos, kurios mus išmokė BDAR
 • 9.2. Kas bus toliau?
 • 9.3. Jautrių asmens duomenų tvarkymas
 • 9.4. Vaikų duomenų tvarkymas
 • 9.5. Automatizuotas duomenų tvarkymas
 • 9.6. Duomenų perdavimas už ES ribų
 • 9.7. DUK – 12 atvejų, kada kreiptis į DAP
 • 9.8. Praktinės situacijos vertinimas: Jūs esate DAP!
 • 10. Mokymų apibendrinimas
 • 10.1. Apibendrinimas
 • 10.2. Mokymų apklausa | 5 klausimai
 • 10.3. Kaip atsisiųsti sertifikatą?
Baigimo taisyklės
 • Reikia baigti visus skyrius
 • Veda prie sertifikato už: 1 metai