Pagrindinis / Kursų katalogas / Bazinis kursas: Asmens duomenų apsauga

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga

Bazinis kursas: Asmens duomenų apsauga


Aprašymas
Mokymai skirti darbuotojams, kurie savo darbe susiduria su asmens informacija.

Mokymai parengti pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR), įvertinus Lietuvos teisės aktų specifiką. BDAR taisyklės pateikiamos lengvai ir suprantamai, o jų taikymo mokysitės analizuodami praktinius pavyzdžius ir spręsdami įvairius testus.

Baigę kursus Jūs žinosite:
1. Kas yra asmens duomenys;
2. Kaip saugomi skirtingų rūšių (standartiniai ir jautrūs) asmens duomenys;
3. Kieno duomenys saugomi (darbuotojų, klientų, vaikų ir pan.);
4. Kokias 8 teises turi asmenys (duomenų subjektai), kurių duomenys yra saugomi;
5. Kokia atsakomybė gresia organizacijai ir jos darbuotojams už BDAR pažeidimus;

Sėkmingai užbaigus mokymus yra išduodamas sertifikatas.

Programos rengėjai:
- Gabija Kuncytė, sertifikuota Mastrichto Universiteto duomenų apsaugos pareigūnė (ECPC-B);
- Gediminas Sakalauskas, mokymų treneris.

Turinys
 • 1. APIE MOKYMŲ PROGRAMĄ
 • 1.1. Ar galima greitai, lengvai ir paprastai mokytis?
 • 1.2. Ko išmoksiu šioje programoje?
 • 1.3. Kaip mokysiuosi ir įsitikinsiu, kad išmokau?
 • 1.4. Pagalbinė medžiaga ir naudingos nuorodos
 • 1.5. Sveiki, šaunu, kad prisijungėte!
 • 1.6. Bendras testas
 •  2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • 2.1. Įvadas
 • 2.2. Asmeninė informacija: kas nutinka, jei jos nesaugome?
 • 2.3. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR): kas tai?
 • 2.4. Bendras testas
 • 3. ASMENS DUOMENYS IR JŲ RŪŠYS
 • 3.1. Įvadas
 • 3.2. Kas yra asmens duomenys?
 • 3.3. Praktinis pavyzdys: eismo įvykis ir jo deklaracija pavyzdys
 • 3.4. Ar BDAR yra baigtinis standartinių duomenų sąrašas?
 • 3.5. Bendras testas apie standartinius asmens duomenis
 • 3.6. Jautrūs (specialūs) asmens duomenys
 • 3.7. Bendras testas apie jautrius asmens duomenis
 • 3.8. Asmens duomenų rūšys ir forma
 • 3.9. Praktinis pavyzdys: sunkvežimio vairuotojo gyvenimo aprašymas
 • 3.10. Asmens duomenys, kurie nėra saugomi (5 išimtys pagal BDAR)
 • 3.11. Bendras skyriaus testas
 • 4. ORGANIZACIJA, DARBUOTOJAI IR ASMENS DUOMENYS
 • 4.1. Įvadas
 • 4.2. Kaip organizacijos gauna asmens duomenis?
 • 4.3. Kaip su gautais asmens duomenimis elgiasi organizacijos?
 • 4.4. Sužinokite, kiek daug Jūs jau mokate
 • 4.5. Testas apie duomenų tvarkymą ir BDAR taikymą
 • 4.6. Duomenų subjektai
 • 4.7. Praktinis pavyzdys: sporto klubas
 • 4.8. Kaip organizacijos informuoja subjektus ir kokie pagrindiniai dokumentai?
 • 4.9. Testas apie duomenų subjektus ir jų teises
 • 4.10. Ką daro sėkmingos organizacijos asmens duomenų srityje?
 • 5. ATSAKOMYBĖ IR BAUDOS
 • 5.1. Įvadas
 • 5.2. Atsakomybės atvejai pagal BDAR
 • 5.3. Atsakomybės rūšys pagal BDAR
 • 5.4. Baudos už BDAR pažeidimus Lietuvoje
 • 5.5. Baudos už BDAR pažeidimus Europos Sąjungoje
 • 5.6. DVIEJŲ PAKOPŲ BAUDŲ SISTEMA
 • 5.6.1. Baudos – smulkūs pažeidimai
 • 5.6.2. Baudos – rimti pažeidimai
 • 5.7. Asmens duomenų saugumo incidentas
 • 5.8. Bendras skyriaus testas
 • 5.9. Duomemų apsaugos pareigūnas ir inspekcija
 • 5.10. Inspekcijos pareigūnas atlieka tyrimą organizacijoje
 • 6. Mokymų apibendrinimas
 • 6.1. Apibendrinimas
 • 6.2. Kaip atsisiųsti sertifikatą?
Baigimo taisyklės
 • Reikia baigti visus skyrius
 • Veda prie sertifikato už: 1 metai