Pagrindinis / Kursų katalogas / Privačių interesų deklaravimas | iki 2019-12-31

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Privačių interesų deklaravimas | iki 2019-12-31


Aprašymas
Tai privačių interesų deklaravimo nuotolinio mokymo programa. Ji parengta pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymos nuostatas, kurios galiojo iki 2019-12-31.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą sudaro 8 interesų derinimo įrankiai, vienas iš jų – privačių interesų deklaravimas. Tai ne tik labai lengvai naudojamas, bet ir daug informacijos apie Jūsų asmeninį gyvenimą suteikiantis įrankis.

Pavyzdžiui, iš draugų per gimtadienį dovanų gavote dviratį (vertė – 200 Eur), kurio nedeklaravote – dovaną privalėjote deklaruoti. Pasigyrėte apie dovaną viešai? Gal ir žurnalistams parūps. Arba tėvams padovanojote kelionę į egzotinę šalį (vertė – 2200 Eur) ir deklaravote. Ar privalėjote? O gal tai perteklinis informacijos apie save teikimas?

Nors Įstatyme yra 7 deklaracijos turinio bei 4 tikslinimo ir papildymo taisyklės, tačiau jų aiškinimas pagal VTEK patvirtintas deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykles bei teismų praktiką sudaro virš 30. Anksčiau aprašytose situacijose atsiskleidžia net 6 iš jų.

Interesų konfliktų valdymas yra kovos su korupcija dalis, o privačių interesų deklaravimas parodo tikėtinus ir realius interesų konfliktus, galimus įvairius piktnaudžiavimo pažeidimus. Netinkamas deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas yra siaura raudona linija tarp etikos pažeidimo ir tarp nusikaltimo bei baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.

Mokymo programoje yra teorinė medžiaga, praktiniai pavyzdžiai, taip pat pavyzdžiai iš realių bei viešų interesų deklaracijų, pagalbinė mokymosi priemonė – „Besimokančiojo užrašai“, pasitikrinimo testai.

Po šių mokymų Jūs:
1. gebėsite užpildyti savo privačių interesų deklaraciją ir ją pateikti elektroniniu būdu;
2. suvoksite, kaip privačių interesų deklaracija apsaugo Jūsų reputaciją ir parodo tarnybinės (darbinės) veiklos nešališkumą ir objektyvumą;
3. galėsite pasitikrinti, ar tinkamai deklaravote savo privačius interesus.

Programa parengta pagal:
1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (redakcija iki 2019-12-31);
2. VTEK patvirtintas Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykles (redakcija iki 2019-12-31);
3. VTEK ir teismų sprendimuose suformuotą praktiką;
4. Ekspertų, turinčių ilgametę interesų konfliktų valdymo srityje sukauptą patirtį.

Daugiausia dėmesio mokymo turinyje skiriama privačių interesų deklaravimui, kita mažesnė dalis – interesų konfliktų valdymas (deklaravimo ir nusišalinimo ryšys). Mokymo programoje:
1. nagrinėjama 14 interesų konfliktų atvejų;
2. pristatoma 15 tradicinių deklaravimo pažeidimų atvejų;
3. analizuojami ir vertinami 62 privačių interesų deklaracijų duomenys.

„Besimokančiojo užrašai“
Tiems, kurie jau yra pateikę deklaraciją, „Besimokančiojo užrašai“ yra puikus būdas pasitikrinti ir įsitikinti, ar visi duomenys pagal Įstatymą ir deklaravimo taisykles deklaruoti. Remdamiesi pasižymėtais duomenimis ir sulyginę juos su tais, kurie jau yra nurodyti aktualioje Jūsų privačių interesų deklaracijoje, galėsite savo deklaraciją pakoreguoti ir patikslinti. Asmenys, deklaraciją teikiantys pirmą kartą, užsirašytus į užrašus deklaruotinus duomenis vėliau lengvai perkels į Elektroninio deklaravimo sistemą.

Trukmė ir sertifikavimas
VšĮ „Praeventi“ yra įtraukta į įstaigų, turinčių teisę dėstyti valstybės tarnautojams ir darbuotojams, sąrašą. Nuotolinio mokymo programos vidutinė trukmė yra 6 akad. val., kuri atitinka tradicinę 12 akad. val. kvalifikacijos kėlimo programą. Baigusiems programą išduodamas jų mokymąsi patvirtinantis sertifikatas.

Daugiau informacijos ir registracija: Dovilė Plokštytė | +370 675 83701 | e-mokymai@praeventi.lt | mokymai.praeventi.lt
Turinys
 • 1. Informacija apie šią mokymo programą
 • 1.1 Bendrai apie mokymo programą
 • 1.2 Sąvokos, žodžių junginiai ir simboliai
 • 1.3 Šaunu, kad prisijungėte
 • 2. Įstatymo paskirtis ir struktūra
 • 2.1 Įžanga
 • 2.2 Įstatymo paskirtis
 • 2.3 Įstatymo struktūra
 • 2.4 Bendras testas apie Įstatymo paskirtį ir struktūrą
 • 3. Prievolę deklaruoti turintys asmenys
 • 3.1 Įžanga
 • 3.2 Prievolę deklaruoti turintys asmenys
 • 4. privatus interesas ir interesų konfliktai
 • 4.1 Įžanga
 • 4.2 Privatus ir viešasis interesas
 • 4.3 Interesų konfliktai
 • 4.4 Bendras testas apie privačius, viešuosius interesus ir interesų konfliktus
 • 5. Deklaravimo terminai ir laikotarpiai
 • 5.1 Įžanga
 • 5.2 Deklaravimo terminai ir laikotarpiai
 • 6. atsakomybė ir deklaracijų patikra
 • 6.1 Įžanga
 • 6.2 Atsakomybės: tarnybinė ir administracinė
 • 6.3 Pažeidimų atvejai ir asmens veiklos tyrimas
 • 6.4 Deklaracijos duomenų tikrinimas
 • 7. Specialioji dalis apie deklaravimą
 • 7.1 Įžanga
 • 7.2 Deklaracijos turinio taisyklės ir formos
 • 7.3 Prisijungimas ir deklaracijos elektroniu būdu pildymas
 • 7.4 Kaip toliau mokysitės?
 • 8. Darbovietė | ID00 1
 • 8.1 Įžanga
 • 8.2 Deklaracijos turinio I-oji taisyklė: darbovietė
 • 8.3 Deklaracijos formos titulinio lapo (ID001) pildymas
 • 8.4 Bendras testas | darbovietės
 • 8.5 Patarimai pildant titulinį lapą | einamų pareigų kodai
 • 9. Ryšiai su juridiniais asmenimis | ID001 J
 • 9.1 Įžanga (savininkiškumas)
 • 9.2 Deklaracijos turinio II-oji taisyklė: savininkiškumas
 • 9.3 Įžanga (narystės ir pareigos)
 • 9.4 Deklaracijos turinio IV-oji taisyklė: narystės ir pareigos
 • 9.5 Deklaracijos formos priedo J (ID00 J ) pildymas
 • 9.6 Bendras testas | ryšiai su juridiniais asmenimis
 • 9.7 Patarimai pildant priedą ID00 1 J | einamų pareigų kodai
 • 10. Individuali veikla | ID001 I
 • 10.1 Įžanga
 • 10.2 Deklaracijos turinio III-oji taisyklė ir priedo ID001 I pildymas
 • 10.3 Bendras testas | individuali veikla
 • 10.4 Patarimai pildant priedą ID00 1 I | Individualios veiklos kodai
 • 11. Sandoriai | ID001 S
 • 11.1 Įžanga (dovanos)
 • 11.2 Deklaracijos turinio V-oji taisyklė: dovanos
 • 11.3 Bendras testas | dovanos
 • 11.4 Įžanga (sandoriai)
 • 11.5 Deklaracijos turinio VI-oji taisyklė: sandoriai
 • 11.6 Bendras testas | sandoriai
 • 11.7 Deklaracijos formos priedo (ID00 S ) pildymas
 • 11.8 Patarimai pildant priedą ID00 1 S |sandorių kodai
 • 12. ARTIMI, KITI ASMENYS BEI DUOMENYS DĖL INTERESŲ KONFLIKTO | ID001 F, ID001 A
 • 12.1 Įžanga
 • 12.2 Deklaracijos turinio VII-oji taisyklė: artimi asmenys
 • 12.3 Bendras testas | artimi asmenys
 • 12.4 Deklaracijos turinio VII-oji taisyklė: kiti asmenys
 • 12.5 Bendras testas | kiti asmenys
 • 12.6 Deklaracijos turinio VII-oji taisyklė: kiti duomenys
 • 12.7 Deklaracijos formos priedų ID001 F ir ID001 A pildymas
 • 12.8 Patarimai pildant priedus ID001 F ir ID001 A
 • 13. Ryšiai, galintys sukelti abejonių dėl veiklos nešališkumo | ID001 P
 • 13.1 Įžanga
 • 13.2 Deklaracijos priedo ID001 P turinys ir jo pildymas
 • 13.3 Patarimai pildant priedą ID001 P
 • 14. PABAIGA
 • 14.1 Mokymo turinio apibendrinimas
 • 14.2 Apklausa (3 klausimai) dėl mokymų
 • 14.3 Kurso apibendrinimas
Užpildymo taisyklės
 • Reikia baigti 90.00% turinio
 • Veda prie sertifikavimo, kurio galiojimas: Nuolatos