Pagrindinis / Kursų katalogas / Interesų konfliktų valdymas. Privačių interesų dek...

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Interesų konfliktų valdymas. Privačių interesų deklaravimas | iki 2021-02-01


Aprašymas
Ši mokymo programa skirta asmenims, dirbantiems viešajame sektoriuje (biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei valstybės ir savivaldybių valdomose bendrovėse ir įmonėse).

Mokymo programoje yra teorinė medžiaga, praktiniai pavyzdžiai, taip pat pavyzdžiai iš realių bei viešų interesų deklaracijų, interesų konfliktų pažeidimų, pagalbinė mokymosi priemonė – „Besimokančiojo užrašai“, pasitikrinimo testai.

Po šių mokymų Jūs:
1. gebėsite teisingai užpildyti savo privačių interesų deklaraciją ir ją pateikti elektroniniu būdu;
2. atpažinsite interesų konfliktų situacijas ir mokėsite jas valdyti;
3. suvoksite, kaip deklaracija apsaugo Jūsų reputaciją ir parodo tarnybinės (darbinės) veiklos nešališkumą ir objektyvumą.

Interesų konfliktų valdymas bei privačių interesų deklaravimas padės Jums išvengti teisinių bei viešumo pasekmių, kurios gali grėsti Jūsų reputacijai. Tinkamai įgyvendintas interesų deklaravimas bei interesų konfliktų valdymas padės Jums išlaikyti nepriekaištingą reputaciją ir būti skaidriam.

Programa parengta pagal:
1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (2020 m. redakcija);
2. VTEK patvirtintas Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykles (2020 m. redakcija);
3. VTEK ir teismų sprendimuose suformuotą praktiką;
4. Ekspertų, turinčių ilgametę interesų konfliktų valdymo srityje sukauptą patirtį.

Daugiau informacijos ir registracija: e-mokymai@praeventi.lt
Turinys
 • 1. Informacija apie šią mokymo programą
 • 1.1 Bendrai apie mokymo programą
 • 1.2 Sąvokos, žodžių junginiai ir simboliai
 • 1.3 Teisės aktų sąrašas
 • 1.4 Šaunu, kad prisijungėte
 • 2. Įstatymo paskirtis ir struktūra
 • 2.1 Įžanga
 • 2.2 Įstatymo paskirtis
 • 2.3 Įstatymo struktūra
 • 2.4. Bendras testas apie Įstatymo paskirtį ir struktūrą
 • 3. Prievolę deklaruoti turintys asmenys
 • 3.1 Įžanga
 • 3.2 Prievolę deklaruoti turintys asmenys
 • 4. privatus, viešasis interesas ir interesų konfliktai
 • 4.1 Įžanga
 • 4.2 Privatus ir viešasis interesas
 • 4.3 Interesų konfliktai
 • 4.4 Bendras testas apie privačius, viešuosius interesus ir interesų konfliktus
 • 5. Deklaracijos turinys ir terminai
 • 5.1 Įžanga
 • 5.2 Deklaracijos turinys ir terminai (I-oji dalis)
 • 5.3 Deklaracijos turinys ir terminai (II-oji dalis)
 • 5.4 Bendras testas apie deklaracijos turinį ir terminus
 • 5.5 Deklaravimo taisyklių taikymas | 4 būdai
 • 6. atsakomybė, pažeidimų atvejai, asmens elgesio tyrimas
 • 6.1 Įžanga
 • 6.2 Atsakomybės: tarnybinė ir administracinė
 • 6.3 Pažeidimų atvejai ir asmens elgesio tyrimas
 • 7. Specialioji dalis
 • 7.1 Įžanga
 • 7.2 Deklaracijos turinio taisyklės ir formos
 • 7.3 Prisijungimas ir deklaracijos elektroniniu būdu pildymas
 • 7.4 Kaip toliau mokysitės?
 • 8. Deklaracijoje visuomet nurodote:
 • 8.1 Savo ir (ar) antrosios pusės DARBOVIETeS ir pareigas
 • 8.1.1 Įžanga
 • 8.1.2 Darbovietė (-ės) ir pareigos
 • 8.1.3 Deklaracijos formos titulinio lapo (ID001) pildymas
 • 8.1.4 Bendras testas | darbovietės
 • 8.1.5 Patarimai pildant titulinį lapą | einamų pareigų kodai
 • 8.2 Savo ir (ar) antrosios pusės dalyvavimą juridiniuose asmenyse, lemiama įtaka
 • 8.2.1 Įžanga
 • 8.2.2 Lemiama įtaka juridinių asmenų veiklai
 • 8.2.4 Bendras testas | lemiama įtaka juridinių asmenų veiklai
 • 9. Apie interesų konfliktų valdymą kitaip
 • 9.1 Įžanga
 • 9.2 Interesų konfliktų valdymas
 • 9.3 Atitiktis: prevencijos rūšys
 • 9.4 Ką daryti interesų konflikto situacijoje? | 3 žingsniai
 • 10. Deklaracijoje nurodote, jei duomenys gali kelti ar kelia interesų konfliktą:
 • 10.1 Deklaruojančio asmens ar jo artimų asmenų ryšiai su juridiniais asmenimis
 • 10.1.1 Įžanga
 • 10.1.2 Viešieji pirkimai ir parama
 • 10.1.3 Bendras testas | viešieji pirkimai ir parama
 • 10.1.4 Įžanga
 • 10.1.5 Narystės ir pareigos
 • 10.1.6 Bendras testas | narystės ir pareigos
 • 10.1.7 Deklaracijos formos priedo J (ID001 J ) pildymas
 • 10.1.8 Patarimai pildant priedą ID001 J | einamų pareigų kodai
 • 10.2 Deklaruojančio asmens ir jo antrosios pusės ryšiai sudarius sandorį | 3000
 • 10.2.1 Įžanga
 • 10.2.2 Sandoriai
 • 10.2.3 Bendras testas | sandoriai
 • 10.2.4 Deklaracijos formos priedo (ID001 S ) pildymas
 • 10.2.5 Patarimai pildant priedą ID001 S |sandorių kodai
 • 10.3 Artimi asm., kiti asm. bei su šiais asm. ar deklaruojančiu asm. susiję duom
 • 10.3.1 Įžanga
 • 10.3.2 Artimi asmenys dėl interesų konflikto
 • 10.3.3 Bendras testas | artimi asmenys
 • 10.3.4 Kiti asmenys dėl interesų konflikto
 • 10.3.5 Bendras testas | kiti asmenys
 • 10.3.6 Kiti duomenys dėl interesų konflikto
 • 10.3.7 Bendras testas | kiti duomenys
 • 10.3.8 Deklaracijos formos priedų ID001 F ir ID001 A pildymas
 • 10.3.9 Patarimai pildant priedus ID001 F ir ID001 A
 • 11. PABAIGA
 • 11.1 Įdomi papildoma užduotis
 • 11.2 Mokymo turinio apibendrinimas
 • 11.3 Apklausa (3 klausimai) dėl mokymų
 • 11.4 Kurso apibendrinimas
Užpildymo taisyklės
 • Reikia baigti 90.00% turinio
 • Veda prie sertifikavimo, kurio galiojimas: Nuolatos