Pagrindinis / Kursų katalogas / Privačių interesų deklaravimas. Interesų konfliktų...

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Privačių interesų deklaravimas. Interesų konfliktų valdymas


Aprašymas
Ši mokymo programa skirta asmenims, dirbantiems viešajame sektoriuje (biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei valstybės ir savivaldybių valdomose bendrovėse ir įmonėse).

Mokymo programoje yra teorinė medžiaga, praktiniai pavyzdžiai, taip pat pavyzdžiai iš realių bei viešų interesų deklaracijų, interesų konfliktų pažeidimų.

Interesų konfliktų valdymas bei privačių interesų deklaravimas padės Jums išvengti teisinių bei viešumo pasekmių, kurios gali grėsti Jūsų reputacijai. Tinkamai įgyvendintas interesų deklaravimas bei interesų konfliktų valdymas padės Jums išlaikyti nepriekaištingą reputaciją ir būti skaidriam.
Turinys
 • 1. Informacija apie šią mokymo programą
 • 1.1 Bendrai apie mokymo programą
 • 1.2 Sąvokos, žodžių junginiai ir simboliai
 • 1.3 Teisės aktų sąrašas
 • 1.4 Šaunu, kad prisijungėte
 • 2. Įstatymo paskirtis ir struktūra
 • 2.1 Įžanga
 • 2.2 Įstatymo paskirtis
 • 2.3 Įstatymo struktūra
 • 2.4. Bendras testas apie Įstatymo paskirtį ir struktūrą
 • 3. Prievolę deklaruoti turintys asmenys
 • 3.1 Asmenys, kurie deklaruoja interesus pagal Įstatymą
 • 3.2 Asmenys, kurie interesus atskleidžia privačių interesų registre (PINREG)
 • 4. privatus, viešasis interesas ir interesų konfliktai
 • 4.1 Įžanga
 • 4.2 Privatus ir viešasis interesas
 • 4.3 Interesų konfliktai
 • 4.4 Bendras testas apie privačius, viešuosius interesus ir interesų konfliktus
 • 5. Deklaracijos turinys ir terminai
 • 5.1 Įžanga
 • 5.2 Deklaracijos turinys ir terminai (I-oji dalis)
 • 5.3 Deklaracijos turinys ir terminai (II-oji dalis)
 • 5.4 Bendras testas apie deklaracijos turinį ir terminus
 • 5.5 Deklaravimo taisyklių taikymas | 4 būdai
 • 6. atsakomybė, pažeidimų atvejai, asmens elgesio tyrimas
 • 6.1 Įžanga
 • 6.2 Atsakomybės: tarnybinė ir administracinė
 • 6.3 Pažeidimų atvejai ir asmens elgesio tyrimas
 • 7. Deklaracijoje visuomet nurodote:
 • 7.1.1 Darbovietė (-ės)
 • 7.1.2 Ryšiai su juridiniais asmenimis
 • 7.1.3 Bendras testas | lemiama įtaka juridinių asmenų veiklai
 • 8. Apie interesų konfliktų valdymą kitaip
 • 8.1 Įžanga
 • 8.2 Interesų konfliktų valdymas
 • 8.3 Atitiktis: prevencijos rūšys
 • 8.4 Ką daryti interesų konflikto situacijoje? | 3 žingsniai
 • 9. Deklaracijoje nurodote, jei duomenys gali kelti ar kelia interesų konfliktą:
 • 9.1 Deklaruojančio asmens ar jo artimų asmenų ryšiai su juridiniais asmenimis
 • 9.1.1 Įžanga
 • `z9.1.2 Viešieji pirkimai ir parama
 • 9.1.3 Bendras testas | viešieji pirkimai ir parama
 • 9.1.4 Įžanga
 • 9.1.5 Narystės ir pareigos
 • 9.1.6 Bendras testas | narystės ir pareigos
 • 9.2 Deklaruojančio asmens ir jo antrosios pusės ryšiai sudarius sandorį | 3000
 • 9.2.1 Įžanga
 • 9.2.2 Sandoriai
 • 9.2.3 Bendras testas | sandoriai
 • 9.3 Artimi asm., kiti asm. bei su šiais asm. ar deklaruojančiu asm. susiję duom
 • 9.3.1 Įžanga
 • 9.3.2 Artimi asmenys dėl interesų konflikto
 • 9.3.3 Bendras testas | artimi asmenys
 • 9.3.4 Kiti asmenys dėl interesų konflikto
 • 9.3.5 Bendras testas | kiti asmenys
 • 9.3.6 Kiti duomenys dėl interesų konflikto
 • 9.3.7 Bendras testas | kiti duomenys
 • 9.3.8 Deklaravimo taisyklės pagal deklaravimo etapus
 • 10. PABAIGA
 • 10.1 Įdomi papildoma užduotis
 • 10.2 Mokymo turinio apibendrinimas
 • 10.3 Apklausa (3 klausimai) dėl mokymų
 • 10.4 Kurso apibendrinimas
Užpildymo taisyklės
 • Reikia baigti 90.00% turinio
 • Veda prie sertifikavimo, kurio galiojimas: Nuolatos